Garmin Body battery: co to je a jak funguje

Jednou z předností chytrých hodinek od Garminu je sledování hodnoty s názvem Body Battery. Co se za touto metrikou skrývá a jak vám může pomoci zlepšit váš sportovní výkon?

Co je to Body Battery?

Ukazatel energie Body Battery je funkce, která využívá kombinaci měření variability srdečního tepu, stresu a aktivity k odhadu energetických zásob uživatele během dne. Důležitý je také příjem energie z potravy, který ale Body Battery nezohledňuje.

Výsledek zobrazuje jako číslo od 5 do 100, které představuje úroveň energie jednotlivce. Hodnota 5 až 25 znamená nízkou rezervu energie, 26 až 50 znamená střední rezervu energie, 51 až 75 je vysoká rezerva energie a 76 až 100 je velmi vysoká rezerva energie.

Body Battery funguje na základě nepřetržité analýzy kombinací údajů, přičemž cílem této analýzy je identifikovat významné fyziologické stavy a popsat jejich vliv na úroveň energie ve vašem těle.

žena cvičící jógu

Pozitivní vliv na Body Battery má např. dechové cvičení, krátké zdřímnutí nebo odpočinek.

Jak Body Battery funguje?

Ráno po probuzení bývá vaše tělesná baterie nejvíce plná. Aktivita a stres během dne vaši energii průběžně vyčerpávají, zatímco spánek a chvíle odpočinku vás mohou zpomalit či povzbudit. 

Dobrý spánek je pro vás tou nejlepší příležitostí k dobití energie, i když nemoc, konzumace alkoholu a zbytkový stres vám mohou zabránit v plném dobití přes noc. Příjem alkoholu či kofeinu Body Battery nezohledňuje.

Když jste fyzicky aktivní, intenzita vaší aktivity ovlivňuje, jak rychle se vaše tělesná baterie vybije. Intenzivní cvičení vyčerpává vaši denní hladinu energie rychleji než lehčí cvičení. 

Záleží také na délce trvání pohybové aktivity. Dlouhý, náročný trénink bude mít na vaši tělesnou baterii mnohem větší vyčerpávající účinek než krátká procházka.

Vaše vnímání toho, jak se cítíte, a kumulativní účinek stresu a kvality spánku nemusí být vždy v souladu. To platí zejména v případě, že máte více dní po sobě, kdy dosáhnete horní nebo dolní hranice tělesné baterie. Je zde ale také řada jiných faktorů, které mohou během spánku nebo relaxace způsobit vyšší úroveň stresu a vést k nižšímu skóre.

body-battery

Graf Body Batery, na kterém je vidět ovlivnění "baterky" téměř 7 hodinovou aktivitou.

Nepodceňujte stres a spánek

Vaše fyziologická úroveň stresu ovlivňuje způsoby nabíjení a vybíjení tělesné baterie i mimo cvičení a každodenní fyzickou aktivitu. Stres je přirozenou reakcí vašeho těla na výzvy života a prostředí. 

Jedná se zvýšený stav vzrušení, pohotovosti nebo připravenosti k akci měřený mimo fyzickou aktivitu. Stresory, neboli příčiny stresu, mohou být vnitřní, nebo vnější a na každého působí jinak. Měření Body Battery vám pomůže tyto faktory odhalit a lépe s nimi pracovat.

Spánek hraje obzvláště důležitou a jedinečnou roli při obnově energie, kterou potřebujete k tomu, abyste se mohli rozvíjet. Monitorování energie pomocí baterie Body Battery doplňuje poznatky Garmin týkající se spánku o 24hodinovou perspektivu, která propojuje den a noc. Hladina stresu stále ovlivňuje vaši baterii Body Battery i během spánku, nicméně její vliv je rozdílný.

body-battery-stres

Graf Body Battery, který zahrnuje i hodnoty odpočinu a stresu, který je po aktivitě vysoký a tělo regeneruje. Proto je odpočinek důležitou součástí tréninků.

Sport má na Body Battery zásadní vliv

Pokud si uvědomíte, jak může úroveň vaší kondice ovlivnit vaši tělesnou baterii, pomůže vám to k dalším úspěchům. Pro pochopení tohoto vztahu je důležité uvědomit si rozdíl mezi fyzickou aktivitou (tj. cvičením) a kondicí. Tyto úzce související pojmy ovlivňují vaši Body Battery jiným způsobem, podle toho, zda se díváte na každodenní výsledky, nebo na celkový výkon.

Cvičení vyčerpává tělesnou baterii podle intenzity vašeho úsilí. Úsilí vyšší intenzity vyčerpává tělesnou baterii rychleji než úsilí nižší intenzity. Se zvyšující se úrovní kondice však mají cvičení a stresové zážitky na váš organismus menší relativní dopad a vaše odolnost má tendenci se zlepšovat.

Jinými slovy, lepší kondice znamená lepší schopnost zvládat stres a vykonávat více cvičení, aniž byste se úplně vyčerpali. Tato skutečnost je zakomponována do zpětné vazby Body Battery, kterou zařízení Garmin poskytuje. Ačkoli tedy každodenní tréninky vyčerpávají energetické zdroje vašeho těla, dlouhodobý přínos je čistě pozitivní.

body-battery-mesic

Měsíční přehled grafu Body Battery, nejvyšší a nejnižší denní hodnoty.

Je nízká hodnota Body Battery důvod k obavám?

Život je plný vzestupů, pádů a překvapení. Málokdy máme plnou kontrolu nad tím, kdy se objeví problémy. Vždy přijdou chvíle, kdy je třeba zatnout zuby – navzdory tomu, že vám dochází energie. Jen tak můžete naplno využít vašeho potenciálu nejen při cvičení, ale také v životě.

S ohledem na to není občasný den s nízkou energií důvodem k obavám, zejména pokud máte jasnou představu o tom, proč se do takové situace dostáváte. Jste nemocní? Špatně jste se vyspali? Tlačíte na sebe, abyste stihli nějaký termín? 

Tyto okolnosti pominou a brzy se budete cítit opět normálně. Pokud však zjistíte, že vaše tělesná baterie je neustále nízká, možná je na čase začít hledat oblasti, které je možné zlepšit.

Funkce Body Battery je dostupná v modelech Garmin MARQ 2, Fenix 7, Epix Pro, Forerunner 965, Forerunner 265, Vivoactive 5, Lily 2, Venu 3, Venu SQ2 a další.

cvičící žena s hodinkami Garmin

Díky Garmin Body Battery zjistíte, jak je odpočinek důležitý k vyvážení tréninku.

Vaše nejčastější dotazy

Co dělat, pokud je Body Battery zaseknutá na 5 %?

Pokud máte nové zařízení nebo jste nedávno obnovili tovární nastavení, může trvat 5-7 dní, než se hodinky Garmin přizpůsobí vašemu tělu. Během této doby se může stát, že se ukazatel Baterie těla zasekne na 5 %. Pokud hodinky resetujete, toto 5-7denní období začne znovu. Přibližně po týdnu by se baterie Body Battery měla nabíjet a vybíjet podle očekávání.

Funguje Body Battery, i když nemám hodinky na zápěstí?

Metrika Body Battery odhaduje nabíjení nebo vybíjení také během krátkých období, kdy je zařízení vypnuté nebo jej nemáte na zápěstí. Pokud jej nebudete nosit několik hodin nebo déle, hodnota se vynuluje a po nasazení bude pokračovat od tohoto bodu.

Střídám více hodinek od Garminu – můžu stále sledovat Body Battery?

Pokud během dne střídáte zařízení, budou údaje o tělesné baterii v aplikaci Garmin Connect pocházet pouze z hodinek nastavených jako primární nositelné zařízení.

Výběr hodinek, které podporují Body Battery: