Sledování zdraví hodinkami Garmin

Stále tápete v tom, co znamenají jednotlivé funkce ve statistikách zdraví v hodinkách Garmin? Níže naleznete odpověď nebo nás neváhejte kontaktovat a proškolený personál vám rád zodpoví vaše otázky :)

prosolar_lineup_v0900_v03-8575197a-ecbb-457e-bbff-b96acbb82eea

Body Battery- měření tělesné energie

Co je Body Battery? Zjednodušeně řečeno, měření tělesné energie. Body Battery uvádí číselný odhad (0–100) proměnlivé úrovně energie v průběhu dne. Funkce Body Battery měří energetické rezervy vašeho těla a pomáhá vám naplánovat si den. Ideální je vysoká hodnota na začátku dne a také kdykoli, kdy plánujete začít nějakou aktivitu. Nízká hodnota je běžná na konci dne nebo po náročném tréninku. 

Hodnota Body Battery:

   • 0 - 25  nízká
   • 26 - 50 střední
   • 51 - 75 vysoká
   • 76 - 100 velmi vysoká

Body Battery se počítá na základě analýzy různých signálů, například variability srdečního tepu (VST), stresu, kvality spánku nebo aktivity. VST je přirozená časová odchylka mezi jednotlivými údery srdce. V současné době se do měření sice nezapočítává příjem potravy, ale vyvážená zdravá strava je vždy důležitá.

Funkce Body Battery vám pomůže sledovat vlastní klidová a aktivní období a také může pomoci postupně zlepšit celkovou tělesnou odolnost. Plnohodnotný celonoční spánek je základem nejvyšších hodnot Body Battery. Když si vytvoříte pravidelný spánkový režim a vyhnete se před spaním rušivým vlivům, například kofeinu, alkoholu nebo sledování obrazovky, měli byste zaznamenat nárůst hodnoty energie. Když budete zařízení nosit ve dne i v noci, získáte přesnější výsledky.

Aktivity jako chůze nebo cyklistika mohou způsobit dočasný pokles hodnoty Body Battery, přispívají však k dlouhodobému navýšení energie, vytrvalosti a odolnosti. Ideální doba na trénink je v době, kdy máte hodnotu Body Battery vysokou. Doporučujeme netrénovat těsně před usnutím, protože to může negativně ovlivnit kvalitu spánku.

Hodnoty Body Battery jsou ovlivněny i úrovní stresu. Čím vyšší stres, tím rychleji se snižuje hladina vašich energetických rezerv. Nad grafem hodnot Body Battery je umístěno tlačítko Zobrazit stres, kterým můžete zobrazit nebo skrýt graf celodenního stresu.

Tečkované linie v grafu ukazují období, kdy byla úroveň Body Battery odhadována. Odhadované hodnoty jsou založeny na obecných údajích získaných od běžné populace, i na vašich osobních údajích. Jsou zobrazovány v období, kdy nemáte zařízení nasazeno nebo když nejsou k dispozici žádné naměřené hodnoty, protože jste zařízení dlouhou dobu nepoužívali. Trvalým nošením zařízení přesnost údajů zlepšíte.

body battery

Stres- zatížení organismu

Úvodem bych chtěla podotknout, že Stress Score není stres ve smyslu napětí v práci nebo před zkouškou. U Garminu je Stress Score = zatížení organizmu. Stres a odpočinek (obnovení sil) se posuzuje na základě variability srdečního tepu (VST). Pokud budete zařízení nosit ve dne i v noci, získáte přesnější výsledky.
Úroveň vašeho stresu je během dne zaznamenávána.

Hodnota stresu:

   • 0 - 25 klidový stav
   • 26 - 50 nízká úroveň stresu
   • 51 - 75 střední stres
   • 76 - 100 vysoký stres.


Během dne vaše tělo prožívá zvýšené úrovně stresu označované jako stresové reakce. V závislosti na situaci se může jednat o pozitivní nebo negativní stav. Stresové reakce zabírají přibližně 56 % průměrného 24hodinového intervalu. Odpočinek je zklidnění těla, například spánek nebo klidové okamžiky během dne, kdy má tělo čas zotavit se ze stresu. Odpočinek zabírá přibližně 36 % průměrného 24hodinového intervalu. Aktivita je fyzický stav, při kterém je využívání energie výrazně vyšší než v klidové úrovni. Události Move IQ a měřené aktivity jsou považovány za aktivity.

Měření obvykle neprobíhá, když nejsou k dispozici dostatečně častá měření srdečního tepu. Například odpočinek po pohybu, krátké probuzení ze spánku, pohyby rukou nebo případy, kdy chybějí data, například během sprchování. Po sportovní aktivitě váš Stress Score bude vyšší, protože tělo bylo namáháno a bude potřebovat čas regeneraci.

stres

Dýchání- dechová frekvence

Dechová frekvence označuje počet vašich dechů za minutu (d/min) během dne. Dech zahrnuje nádech i výdech. Vaše kompatibilní zařízení Garmin může dechovou frekvenci sledovat pomocí optického měření srdečního tepu.

Garmin Connect zobrazuje údaje o vašem dechu několika různými způsoby, abyste jim lépe rozuměli a dokázali je analyzovat. Ukazuje graf vaší dechové frekvence a také průměrnou, nejnižší a nejvyšší frekvenci dechů za minutu v denních, týdenních a měsíčních přehledech.

Nejpřesnější data o dýchání získáte, pokud budete zařízení Garmin nosit upevněné nad zápěstními kostmi. Pásek zařízení utáhněte těsně, ale pohodlně. Pokud máte během spánku ruku pod tělem, nebo v ní je proudění krve omezeno jiným způsobem, mohou být dechové hodnoty nepřesné.

Dechová frekvence může být důležitým indikátorem celkového zdraví a pohody. Obecně platí, že nízká dechová frekvence v klidovém stavu je známkou dobré fyzické kondice. Lidé s lepší kondicí mají obvykle dechovou frekvenci nižší, a to i během aktivity, a po skončení aktivity se k nižší frekvenci rychleji vracejí.
Běžná dechová frekvence dospělého člověka v klidovém stavu je mezi 12 a 20 nádechy za minutu (d/min). Hodnota je u každého člověka jiná a během aktivity bude pravděpodobně vyšší.

Pokud vaše dechová frekvence výrazněji vzroste nebo poklesne pod průměrnou hodnotu v klidovém stavu, může to být známka změny zdravotního stavu nebo problému s kvalitou vzduchu.

dychani

Hydratace- denní příjem tekutin

Funkce sledování hydratace Garmin vám umožňuje snadno a rychle sledovat, kolik tekutiny denně pijete. Dostatečný denní příjem tekutin hraje důležitou roli v celkovém zdravotním stavu. Pro tělo je voda životně důležitá, tvoří přibližně až 60 procent jeho objemu.

Výhody hydratace:

   • Regulace tělesné teploty
   • Ochrana kloubů
   • Odvádění škodlivých látek z těla
   • Ochrana citlivých tkání
   • Podpora redukce hmotnosti
   • Obrana proti chronickým nemocem

Obecně platí, že žízeň je dobrým indikátorem, kdy je třeba se hydratovat. Můžete se také řídit podle barvy moči: jakákoli výrazná žlutá nebo tmavší barva znamená, že byste měli doplnit tekutiny. Když jste aktivní, dostanete samozřejmě žízeň rychleji a častěji, a měli byste tedy zvážit doplnění tekutin před aktivitou, během ní a po ní, abyste předešli dehydrataci.

Je vhodné pít menší dávky během dne spíš než vypít velké množství tekutiny najednou. Pokud se účastníte intenzivních nebo dlouhotrvajících aktivit, snažte se vyvážit příjem vody a sportovních nápojů, aby u vás nedošlo k vyčerpání elektrolytů. To může ve vzácných případech vést ke křečím nebo k závažnějším symptomům.

Služba Garmin Connect zjednodušuje proces sledování množství tekutiny, kterou vypijete. Garmin automaticky nastaví výchozí každodenní hydratační cíl. Čerpá z doporučení několika věrohodných zdravotnických organizací, včetně Americké národní akademie věd. Tento cíl vám radí ohledně příjmu vody prostřednictvím vypitých tekutin, nikoli jídla (z jídla pochází průměrně 20 % přijaté vody).Můžete si vybrat tento výchozí cíl nebo si vytvořit denní cíl vlastní. Pokud zvolíte možnost automatického cíle, váš hydratační cíl se dynamicky zvýší na základě odhadované ztráty potu u časovaných aktivit, které provedete. Odhad ztráty potu je založen na analýze námahy a okolní teploty.

V uživatelských nastaveních si můžete přizpůsobit „Moje nádoby na pití“ podle velikosti nádob, z nichž obvykle pijete. Při každém vyprázdnění jedné z těchto vlastních nádob klepněte na příslušné tlačítko „Rychle přidat“, čímž podle potřeby zvýšíte svůj denní součet.

Pokud v nastavení zapnete připomenutí hydratace, obdržíte připomenutí, abyste zadali, kolik jste již vypili. Připomenutí se zobrazí pouze tehdy, když jste v daný den nesplnili svůj cíl, avšak nebudou rušit váš spánek. Tato možnost se týká pouze kompatibilních zařízení Garmin, která sledují hydrataci.

IMG_20210210_194150_1

Spánek-monitorování spánku

Funkce monitorování spánku zaznamenává a počítá odhadovanou délku jednotlivých fází spánku, čímž vám pomáhá lépe pochopit vaše spánkové cykly.

Během spánku se střídají fáze lehkého, hlubokého a REM spánku. Lehký spánek je první fáze spánkového cyklu. Pohyb očí a svalů se zpomalí a můžete se snadno probudit. Vaše tělo se připravuje na hluboký spánek. Při přechodu do fáze hlubokého spánku se zcela zastaví pohyb očí, pohyb svalů se dále zpomalí a klesne krevní tlak. Srdeční tep a frekvence dýchání klesnou na nejnižší úroveň během spánku. V této fázi by bylo náročné vás probudit a po probuzení byste byli dezorientovaní. Pokud zařízení nezaznamenává spánek ve fázi REM, fáze hlubokého spánku se může jevit delší. Fáze spánku REM (rychlé pohyby očí) se považuje za poslední etapu spánkového cyklu. Během spánku ve fázi REM je aktivita mozku vysoká a oči se pohybují rychle (zkratka pochází z angl. rapid eye movement). Sny jsou časté a svaly jsou téměř nehybné. REM fáze spánku jsou na počátku spánkového cyklu obvykle poměrně krátké a čím je spánek delší, tím víc se prodlužují. Pokud zařízení nezaznamená žádné REM fáze, obvykle to znamená, že během spánku nemohlo získat kvalitní údaje o srdečním tepu. (Více informací v tématu Získávání přesných údajů o spánku).

Obecně je nejlepší, pokud je spánek nepřetržitý, případně jen s minimem bdělých okamžiků. Pokud zařízení data nezaznamená, můžete je zadat ručně. Abyste předešli záznamu neměřitelných dat, zařízení mějte nasazené během každého spánku.

 
Nejpřesnější údaje o spánku získáte při dodržení těchto zásad:

   • Noste zařízení alespoň 2 hodiny před usnutím a během spánku je nesundávejte.
   • Zapněte snímač srdečního tepu a zařízení na zápěstí upevněte pevně, ale pohodlně.
   • Nastavte si zařízení s pokročilými funkcemi spánku jako preferované zařízení pro sledování aktivity.

Pokud máte pocit, že jste usnuli později nebo se vzbudili dříve, než je uvedeno v aplikaci Garmin Connect, celkovou dobu spánku lze snadno upravit. Stačí upravit čas usnutí a probuzení a údaje o příslušné fázi spánku se odpovídajícím způsobem aktualizují. Pokud dobu spánku přičtete k celkovému času, upravená fáze spánku může být v aplikaci Garmin Connect zobrazena odlišně v závislosti na tom, které zařízení Garmin jste pro záznam spánku použili.

rezim spanku

Pulzní oxymetr- měření hladiny kyslíku v krvi

Pulzní oxymetrie (zkráceně „pulzní ox“) je metoda, která se používá k měření hladiny kyslíku v krvi. Zařízení měří hladinu kyslíku tak, že svítí na pokožku zápěstí a sleduje, kolik světla vaše tkáň pohltí. Vzhledem k tomu, že tato metoda měří kyslík v menších (periferních) cévách v pokožce, označujeme měření jako periferní nasycení kyslíkem, neboli SpO₂. Hodnota SpO₂ by měla být v rozmezí 95–100 %. Podle institutu Mayo Clinic jsou hodnoty pod 90 % považovány za nízké.

Hodnota SpO₂ v bdělém stavu a během spánku může být důležitým indikátorem celkového zdraví a pohody. Pokud se věnujete alpským sportům nebo se účastníte expedic do vysoké nadmořské výšky, hodnota SpO₂ vám pomůže posoudit, jak se vaše tělo aklimatizuje. Při rostoucí nadmořské výšce může hladina kyslíku v krvi klesat.

Možnosti měření pulzním oxymetrem se u jednotlivých zařízení Garmin liší. Různá zařízení umožňují jednorázový odečet hodnoty SpO₂, měření SpO₂ během spánku nebo nastavení na pravidelná měření hodnoty SpO₂ v průběhu dne. Aby zařízení měřilo hodnotu SpO₂ během spánku, musí být nastaveno jako preferované zařízení pro sledování aktivit.

Nejlepších výsledků dosáhnete při nošení zařízení nad zápěstím tak, aby bylo utáhnuté těsně, ale pohodlně. Při jednorázovém měření doporučujeme sedět v klidu a zařízení umístit do úrovně srdce. Pokud máte během spánku ruku pod tělem nebo v ní je proudění krve omezeno jiným způsobem, mohou být hodnoty SpO₂ naměřené během spánku abnormálně nízké.

Chcete-li funkci měření hladiny kyslíku zapnout nebo upravit její nastavení, přejděte do nabídky Nastavení zařízení > Sledování aktivity > Pulzní oxymetr.

marq-hero2-driver