Pojištění hodinek ERV

Základní informace pojištění

  • platnost 1 rok od data zakoupení hodinek
  • vzniká automaticky a po 365 dnech automaticky zaniká

Na co se pojištění vztahuje

  • na věci poškozené, zničené nebo odcizené krádeží vloupáním loupeží či vandalismem, jejichž spáchání bylo potvrzeno policií
  • na poškození či zničení věci Vaším neopatrným zacházením – upuštění, náraz apod. (mechanické poškození)
  • na škody způsobené živelní událostí, kouřem, přepětím, podpětím nebo chybnou funkcí sprinklerového zařízení

Spoluúčast

Od pojistného plnění se vždy odečítá spoluúčast ve výši 10 % z ceny šperků či hodinek (minimálně 300 Kč). Pokud dojde k poškození či zničení věci neopatrným zacházením, spoluúčast činí 20 %.

Na co se pojištění hodinek nevztahuje

  • na škody způsobené opotřebením, vodou, prachem, pískem či jinými mechanickými částicemi
  • na škody, na které se vztahuje záruka poskytovaná výrobcem či prodejcem. Kompletní seznam případů, na které se pojištění nevztahuje najdete v odstavci č. 4 zvláštních pojistných podmínek.

Více informací se můžete dočíst na stránkách pojišťovny ERV.

Pojistné podmínky najdete zde >>

Vztahuje se na hodinky prodané od 19.2.2019