Prodloužená záruka 5 let

Na vybrané švýcarské hodinky jsme prodloužili záruku z klasické dvouleté záruky na 5 let. Prodloužená záruka je zdarma a tento benefit se netýká hodinek, které jsou prodávány ve slevě. 

Jestli se benefit, prodloužená záruka, týká i vámi vybraných hodinek poznáte v detailu produktu.

V případě reklamace doručte zboží (osobně, nebo kurýrem) na naší prodejnu: HELVETIA boutique, Horní Náměstí 1, 779 00 Olomouc. Informace o nároku na prodlouženou záruku je uvedena na dokladu (faktuře), který dostanete při koupi zboží.

Pokud se u zboží vyskytne závada v době běžné záruční lhůty, tak je reklamace vždy řešena v součinnosti s autorizovaným servisem výrobce. Prodloužená záruka je poskytována naší společností HELVETIA boutique s.r.o. a pouze u nás je možné ji uplatnit.

Před uplatněním reklamace mějte prosím na zřeteli, že záruka se nevztahuje na:

  • Závady způsobené používáním hodinek v rozporu s pokyny pro užívání hodinek a péči o ně, jejich úpravami či neodborným zásahem do nich. Seznamte se proto prosím se zásadami správné péče a používáním hodinek uvedenými v návodu k použití.
  • Závady vzniklé při požárech nebo přírodních katastrofách.
  • Případy, kdy není při reklamaci předložen řádně a úplně vyplněný záruční list nebo doklad o prodeji, ze kterého lze jednoznačně určit model hodinek, který může záruční list nahradit.
  • Opotřebení hodinek způsobené běžným používáním nebo používáním v rozporu s pokyny pro užívání hodinek a péči o ně. Jde zejména o opotřebení skla, pouzdra a náramku nebo řemínku, či o vybití baterie, pokud je v hodinkách použita.
  • Reklamace parametrů a funkcí, které jsou v souladu s parametry a funkcemi uvedenými v návodu k použití.
  • Závady vzniklé v důsledku toho, že hodinky byly opravovány nebo upravovány jinak než autorizovaným servisem výrobce anebo prodejcem.
  • Jiné závady než funkce a přesnosti stroje v období rozšířené záruky poskytnuté prodejcem.
  • Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží podle zvláštních právních předpisů.

Prodloužená záruka je platná od 20.2.2019