Jak fungují mechanické hodinky?

Pro fungování mechanického strojku jsou klíčové čtyři následující součásti: pérovník, který je zdrojem energie hodinek; kola a pastorky, které energii přenáší; a kotvový krok s oscilátorem, které regulují rychlost otáčení hodinových kol a tedy i ruček (mají na svědomí “tikání”).

 


Pérovník

Mechanické hodinky potřebují ke svému chodu energii. Energie se ukládá do pérovníku natahováním (utahováním) dlouhé pružiny, která svým odvíjením postupně svou energii uvolňuje: hnací pružina.

Rezerva nátahu je dána především délkou hnací pružiny, která se natahuje korunkou v případě ručního nátahu. V případě hodinek s automatickým nátahem se hodinky natahují “samy”, resp. při pohybu ruky se roztáčí rotor hodinek, který hnací pružinu neustále dotahuje.

 
Kola a pastorky

Hnací pružina přenáší energii na kola a pastorky, které se díky tomu otáčejí. Čím je delší hnací pružina, tím déle dokáže dodávat hodinkovému soukolí energii.

 
Kotvový krok s oscilátorem

Jak ale regulovat rychlost soukolí? Kotvový krok přetváří konstantní energii v trhavý pohyb: tikání. Extrémní pravidelnost kmitů oscilátoru zaručuje přesnost hodinek. Trvání jednoho kmitu se určuje nastavením délky pružinky tenké jako lidský vlas: vlásek.

jicistroj 

Výhody křemíkového vlásku strojku Tissot Powermatic 80 Silicon

  • až 80h rezerva nátahu
  • certifikace přesnosti COSC
  • strojek vyrobený ve Švýcarsku
  • odolává magnetickému poli (magnetické pole může působit na kmity setrvačky a tím měnit přesnost hodinek)
  • odolává teplotním změnám (teplotní změny můžou měnit vlastnosti vlásku a tím měnit přesnost hodinek)
  • skvělá přesnost